Ett första ögonkast

Vill du ha ”smygkoll” på vilka bostäder vi har på gång in? Anmäl dig i vårt spekulantregister och kryssa för önskemål om din framtida bostad – storlek, antal sovrum, tänkbara bostadsområden etc. Så fort vi har något på gång in som matchar dina preferenser, får du en förhandsvink långt innan alla bilder och beskrivningar är klara på vår hemsida och Hemnet. På så sätt får du lite försprång i tanken och känslan innan visningarna. Du kan dessutom ställa frågor till mäklaren och stilla din nyfikenhet.

Logga in

Logga in

Glömt lösenord

Skriv in din e-postadress så skickar vi information om hur du återställer ditt lösenord.


Skapa nytt konto

Användarvillkor och sekretesspolicy - Januari 2015

Grundläggande principer

Västanhem Mäkleri & Interiör AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Västanhem Mäkleri & Interiör AB erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa digitala produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudande. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för bostadsmatchning.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Västanhem Mäkleri & Interiör AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de delar av Västanhem.se, i detta fall Mitt Västanhem, som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Säkerhet

Västanhem Mäkleri & Interiör AB skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter som ardessuppgifter, behandlas. För åtkomst till ditt eget konto på Västanhem.se krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Användning av personuppgifter

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Västanhem Mäkleri & Interiör AB och dess närstående bolag lagrar och använder uppgifter om dina bostadsintressen samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Västanhem Mäkleri & Interiör AB och dess närstående bolag kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Västanhem Mäkleri & Interiör AB och dess närstående bolag. Västanhem Mäkleri & Interiör AB och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Västanhem Mäkleri & Interiör AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Västanhem Mäkleri & Interiör AB och dess närstående bolag.

Rättelse, insyn och återkallelse

Västanhem Mäkleri & Interiör AB, orgnr. 556932-9120, är personuppgiftsansvariga i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Västanhem Mäkleri & Interiör AB därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Västanhem Mäkleri & Interiör AB är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.

Missbruk av ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Västanhem.se eller i samband med användande av Västanhem Mäkleri & Interiör AB:s tjänster, förbehåller sig Västanhem Mäkleri & Interiör AB rätten att neka användare tillgång till webbplatsen Västanhem.se och de tjänster som tillhandahålls.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

Ändring av policy

Denna policy kan uppdateras av Västanhem Mäkleri & Interiör AB. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet i rubriken av policyn. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Västanhem Mäkleri & Interiör AB att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Västanhem Mäkleri & Interiör AB behandlar dina personuppgifter.